2018 yılı “Tıbbi Sülük” İhracat Kotasının Belirlenmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Hayvancılık

Konu: 2018 yılı “Tıbbi Sülük” İhracat Kotasının Belirlenmesi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen 2018/1 sayılı Tebliğ 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bahse konu Tebliğ doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsamakta olup, yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında değildir.

 

Tıbbi sülüğün 2018 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 


Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.