2018 Yılı İthalat Rejimi Kararı Çalışmaları HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 2018 Yılı İthalat Rejimi Kararı Çalışmaları Hakkında

Duyuru Özeti:

İthalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.


2018 yılına ilişkin, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınmaktadır.

Bahse konu çalışmaları düzenleyen 2017/2 sayılı Tebliğ 06/10/2017 tarihli 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.