2018/2 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Ahşap

Konu:  2018/2 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. 

Duyuru Özeti:

2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde önemli miktarda GTİP değişime/korelasyona tabi tutulmuştu. Bu değişikliklerle uyumlu olarak muhtelif kıymet kriterli Gözetim Tebliğlerinin eki tablolarda da değişime gidilmiştir.

Bu kapsamda 2018/2 sayılı Tebliğde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır.

Değişimleri gösterir karşılaştırmalı tablolara aşağıda yer yerilmektedir.
 

ESKİ TABLO

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

 

Birim Gümrük  Kıymeti (ABD Doları/m3)

 

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

580

4412.31

En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar

580

4412.33.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (geniş yapraklı olanlar)

580

4412.34.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar

580

4412.39.00.00.00

Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar

 

YENİ TABLO

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/M3)

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

580

4412.31

En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar

4412.33.10.00.00

En az bir dış yüzü huş ağacından (Betula spp.) olanlar

4412.33.20.00.00

Dış yüzü huş ağacı olmayan, fakat en az bir dış yüzü kavak veya titrek kavaktan (Populus spp.) olanlar

4412.33.30.00.00

Dış yüzü huş ağacı, kavak veya titrek kavak (Populus spp.) olmayan, fakat en az bir dış yüzü okaliptüs (Eucalyptus spp.) olanlar

4412.33.90.00.00

Diğerleri

4412.34.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar

4412.39.00.00.00

Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Not :18.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan bazı değişikliklerle muhtelif Gözetim Tebliğlerinin  1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmasına rağmen, 2018/2 sayılı bu Tebliğde böyle bir değişiklik yapılmamış olup, (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ibaresi Tebliğ metninde yer almaya devam etmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net