(2017/1) Sayılı İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’in Gümrük İdarelerindeki Uygulaması HakkındaKonu: (2017/1) Sayılı İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’in Gümrük İdarelerindeki Uygulaması Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2107 tarihli 26830573 sayılı dağıtımlı yazısında; araç lastiklerinin ithaline ilişkin 2017/1 sayılı Tebliğ kapsamında koruma önlemi soruşturması acıldığından bahisle, söz konusu Tebliğ kapsamındaki geçici önlemin uygulanmasına ilişkin BKK’nın henüz Resmi Gazetede yayınlanmadığı, dolayısıyla bazı gümrük idarelerince söz konusu ürünlerin ithalatında teminat uygulaması yapılmasının yerinde olmadığı belirtilmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.
http://haber.evrim.com/files/7476.pdf

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi