2017/1 Sayılı İthalat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 2017/1 Sayılı İthalat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Duyuru Özeti:
 

31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinde değişiklikler yapan Tebliğ 25/11/2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ozon tabakasını incelten ithalatı yasak eşyaların listelendiği Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaklanmış olup, Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir. 
 

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaları gösterir 1 no.lu Ek değiştirilmiştir. 
 

Aynı Tebliğin Ek-7’sinde yer alan 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya eklenmiştir.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.