2016-18 sayılı Genelge -Tek Pencere Sistemi “Geçici İthalat İzni”Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “2016-18 sayılı Genelge -Tek Pencere Sistemi “Geçici İthalat İzni”

Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri çerçevesinde geçici ithalat rejiminden faydalanmak amacıyla yapılan başvuruların yükümlü tarafından ebaşvuru sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde verilecek geçici ithalat izinlerinin 19.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.


Genelgeye ulaşmak için linki tıklayınız.
2016-18 sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi-Geçici İthalat İzni