2016-16 sayılı Genelge – Tek Pencere Sistemi “Sağlık Bakanlığı”Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016-16 sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- Sağlık Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/20)” ve “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Tıbbi ve Beşeri Ürünler Kayıt Belgesi”nin 15.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

İşlemler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

  1. Sağlık Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0851(“TPS-Tıbbi Beşeri Ürünler Kayıt Belgesi”) belge kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
  2. Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
  3. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.


Genelge için linki tıklayınız.
2016-16 sayılı Genelge-Tek Pencere Sistemi- Sağlık Bakanlığı