2014 Yılı Fuar Listesi HkKonu

2014 Yılı Fuar Listesi Hk

Tarih

15 Temmuz 2013 Pazartesi


 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bir yazısında, 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlere sağladıkları katılımların, ‘Yurt Dışı Tanıtım Desteği’ ve ‘Organizasyon Desteği’ kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklendiği,

Bahsi geçen destek unsurlarından ‘Organizasyon Desteği’’nin Ekonomi Bakanlığı’nın ‘Desteklenen Organizasyonlar Listeleri’nde yer alan etkinliklere katılımı durumunda uygulanmakta olduğu, anılan listelerin, bahsi geçen sektörlere ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgelerinin ekinde yayımlanmakta olduğu ve Ekonomi Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında ilan edildiği,

Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014 yılı ‘Desteklenen Organizasyonlar Listeleri’nin güncellenmesine yönelik bir çalışma başlatılmış olup, bu çalışma kapsamında Genel Sekreterliğimizin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi ve Ekonomi Bakanlığı’nın www.ekonomi.gov.tr adresli resmi internet sayfasının ‘Mevzuat/Destek Programları Mevzuatı’ sekmesi altında yayımlanmakta olan 2013 yılına ilişkin listelerin gözden geçirilerek bahsi geçen sektörlerde döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin artırılması bakımından söz konusu listelere eklenmesinde yarar görülen veya destek kapsamına alınmasının gerekli olmadığı değerlendirilen organizasyonlara ilişkin görüşlerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne gönderilmek üzere ekli format kullanılarak en geç 14 Ağustos 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize([email protected] ) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek: Format Tablo (1 sayfa)