2014 yılı Euro Hadlerine ilişkin tablo hk.T.C.
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
14.04.2014/3457
DAĞITIM
İlgi: 15.1.2014 tarihli ve 611 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda, Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerin 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle gerçekleştirilen sevkiyatlarda uygulanacak menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Euro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarların yer aldığı tabloda yapılan güncelleme iletilmiştir.
Söz konusu tablo, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle uygulanmak üzere yeniden güncellenmiş olup, bir örneği ilişikte yer almaktadır.
Öte yandan, 2014 yılına ait tutarları henüz iletmeyen ülkeler açısından 2013 yılına ait tutarların esas alınmaya devam edilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin olarak anılan ülkelerden bilgi alınması halinde bilahare iletilecektir.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı
EK: 1 adet tablo örneği
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

1 OCAK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK

EURO CİNSİNDEN TUTARLAR 

Ülke

Para Birimi

Fatura Beyanı

(6000 Euro)

Yolcu Beraberi Eşya

(1200 Euro)

Küçük Paketler

(500 Euro)

Avrupa Birliği (*)

Bulgaristan

Leva

11 700

2 300

1 000

Çek Cumhuriyeti

Çek Kronu

150 000

30 000

12 500

Danimarka

Danimarka Kronu

45 600

9 000

3 800

Hırvatistan

Kuna

45 800

9 160

3 820

İngiltere (Birleşik Krallık)

Sterlin

5 700

1 140

470

İsveç

İsveç Kronu

64 000

12 800

5 300

Macaristan

Forint

1 769 000

354 000

147 000

Litvanya

Litvanya Litası

21 000

4 100

1 700

Polonya

Zloty

28 000

5 600

2 400

Romanya

Romen Leyi

27 100

5 400

2 300

EFTA Ülkeleri

İzlanda

İzlanda Kronu

1 110 000

220 000

92 000

Liechtenstein

İsviçre Frangı

10 300

2 100

900

Norveç

Norveç Kronu

50 000

10 000

4 100

İsviçre

İsviçre Frangı

10 300

2 100

900

Akdeniz Ülkeleri

Cezayir

Cezayir Dinarı

661 549

132 310

55 129

Mısır

Mısır Lirası

56 400

11 280

4 700

İsrail

İsrail Şekeli

30 000

6 000

2 500

Ürdün

Ürdün Dinarı

5 762,88

1 152,58

480.24

Lübnan

Lübnan Poundu

12 050 000

2 410 000

1 000 000

Fas

Dirhem

68 250

13 650

5 700

Filistin (Batı Şeria ve Gazze Şeridi)

İsrail Şekeli

28 606

5 721

2 384

Tunus

Tunus Dinarı

13 100

2 700

1 100

Batı Balkan Ülkeleri

Arnavutluk

Lek

848 220

169 644

70 685

Bosna Hersek

Bosna Hersek Markı

12 000

2 400

1 000

Makedonya

Makedonya Dinarı

369 030

73 806

30 753

Sırbistan

Sırbistan Dinarı

687 600

137 520

57 300

 

(*)Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda Cum., İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta, Finlandiya, Slovakya, Slovenya, Estonya ve Letonya Euro Bölgesine dahil AB ülkeleridir.