2013 Yılının İlk 6 Ayında Türkiye ile İsrail Arasındaki Ticari İlişkiler2013 Yılının İlk 6 Ayında Türkiye ile İsrail Arasındaki Ticari İlişkiler

İsrail ekonomisinde, geçen yılın ikinci yarısında başlayan ve özellikle dış pazarlardaki ekonomik krizlerle izah edilebilecek durgunluk 2013 yılı ilk yarısındaki dış ticaretine de yansımış görünmektedir. Ülke ithalatındaki hemen hemen bütün ürün kategorilerinde görülen ve geçen yılın ilk yarı verilerine kıyasla toplam %7 oranındaki düşüş, hem iç tüketimin hem de ihracat için gereken hammadde alımlarının azalması ile açıklanabilir.

İsrail’in ithalatındaki azalmaya rağmen, 2013 yılı ilk yarısında tıp ve eczacılık ürünleri, elektrikli makine ve parçaları ve petrol ürünlerinin ihracat rakamlarındaki artışlar sayesinde toplam ihracat %4 oranında artış göstermiştir.

Kaynak: Tel Aviv Ticaret Müşavirliği

a-     İsrail’in Türkiye’den İthalatı

2013 yılının ilk yarısında, İsrail’in ülkemizden yaptığı ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 1.17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk yarısında, İsrail’in toplam ithalatındaki düşüş, ülkenin en fazla ithalat yaptığı 10 ülke içinden Türkiye hariç hepsine yansımıştır. Bir başka deyişle, İsrail’in diğer bütün büyük ticari ortaklarından yaptığı ithalat %2 ila %48 arasında değişen oranlarda azalırken, ülkemizden yaptığı ithalat yaklaşık %7 oranında yükselmiştir.

İthalatı özellikle artmış olan ürün kategorileri arasında, makineler ve elektrikli techizatlar (%10’luk artış), nakil vasıtaları (%12’lik artış), plastik ve mamulleri (%13’lük artış) sayılabilir.

İsrail’in Türkiye’den yaptığı ithalatın en büyük bölümünü oluşturan adi metaller ve adi metallerden eşya (ki bu mal grubu İsrail’in Türkiye’den yaptığı tüm ithalatın dörtte birini oluşturmaktadır) ithalatı geçen yılın ilk yarısı ile aynı hacimde kalmıştır.

Bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hazır gıda, meşrubat mal grubunda oluşan %64 oranındaki artış, geçen yıllarda, ülkemizden İsrail’e ihracat potansiyeli çok daha yüksek görünen fakat nispeten zayıf kalmakta olan bu ürün grubunda olumlu bir gelişmenin sevindirici bir işareti olmuştur.

2013 yılı ilk yarısı itibariyla Türkiye, İsrail’in en çok ithalat yaptığı 9 uncu ülke konumundadır.

a-     İsrail’in Türkiye’ye İhracatı

2013 yılının ilk yarısında, İsrail’in ülkemize yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %53 artarak 1.16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bugüne kadar İsrail’in Türkiye’ye ihracatı, Türkiye’den yaptığı ithalata kıyasla yaklaşık %40-%60 oranında düşük olmuştur. Ancak 2013 yılının ilk çeyreğinde İsrail’in Türkiye’ye yaptığı ihracat ile Türkiye’den yaptığı ithalat tutarları hemen hemen eşit olarak gerçekleşmiştir. Bunun sebebi ise, İsrail’den ülkemize ihraç edilen hemen hemen tüm ürünlerde azalma yaşanırken, özellikle kimya sanayii ve buna bağlı ürünlerin (ham petroldan üretilen yan ürünler) ihracatının 352 milyon dolardan 758 milyon dolara yükselmesidir.

Ayrıca, mineral ürünler grubundaki %90 oranındaki ihracat artışı da dikkat çekicidir.

2013 yılı ilk yarısı itibariyla Türkiye, İsrail’in en çok ihracat yaptığı 6 ncı ülke konumundadır.

Metnin tamamı için tıklayınız.