2013 Yılında Dünya Çelik Tüketimi %2,9 Oranında Artacak2013 Yılında Dünya Çelik Tüketimi %2,9 Oranında Artacak

Dünya Çelik Derneği verilerine göre 2012 yılında dünya görünür çelik tüketimi %1,2 oranında artışla, 1,41 milyar tona yükselmiş olup, global çelik tüketiminin 2013 yılında %2,9 oranında artışla, 1,45 milyar tona; 2014 yılında ise %3,2 oranında artışla, 1,5 milyar tona yükseleceği tahmin edilmektedir.

Kaynak: Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Aynı kaynağa göre, 2012 yılında %1,9 oranında artışla 646 milyon tona ulaşan Çin’in görünür çelik tüketiminin, 2013 yılında %3,5 oranında büyüyerek 669 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 2014 yılında, Çin hükümetinin ekonomiyi dengelemek amacıyla yatırımları kontrol altında tutacak önlemler alacak olması nedeniyle, çelik tüketimindeki artışın %2,5 oranında gerçekleşerek 686 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi; 2012 yılında %2,5 oranında artan Hindistan’ın tüketiminin ise, 2013 yılında %5,9 oranında artışla, 75,8 milyon tona ulaşması ve 2014 yılında, cari açığın azaltılmasını hedefleyen reform önlemleri yanında, doğrudan yabancı yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefleyen önlemler sayesinde, 2014 yılında Hindistan’ın tüketimindeki artışın %7 seviyesine yükseleceği öngörülmektedir.

İnşaat sektöründeki büyüme eğilimine rağmen, gemi inşa ve otomotiv sektörlerindeki daralma nedeniyle, Japonya’nın çelik tüketiminin, 2012 yılının ardından 2013 yılında da düşüş göstererek 62,6 milyon tona gerileyeceği tahmin edilmektedir. Mali destek paketinin sona ermesi ve Japon üreticilerin üretim tesislerini yabancı ülkelere taşıma eğilimi göstermeleri gibi yapısal etkenlerden dolayı, 2014 yılında da Japonya’nın çelik tüketiminin %0,6 ile azalmaya devam etmesi beklenmektedir.

2012 yılında otomotiv ve enerji sektörünün desteği ile %8,4 seviyesinde gerçekleşen ABD’nin çelik tüketimindeki büyümenin, 2013 yılında devam eden mali kaygılar nedeniyle %2,7 seviyesinde kalacağı, 2014 yılında, %2,9 oranında artışla 100 milyon ton sınırını aşacağı; NAFTA bölgesinin çelik tüketiminin ise, 2013 yılında %2,9 ve 2014 yılında %3 oranında büyümesi beklenmektedir.

Euro krizi ile ilişkili olarak devam eden belirsizlikler, ağırlıklı bir şekilde 2012 yılının son çeyreğinde olmak üzere, AB27 bölgesinde ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilemeye başlamış; 2012 yılında bölgenin çelik tüketimi %9,3 oranında azalmış ve ülke oranları arasında ciddi farklar oluşmuştur. AB’nin görünür çelik tüketiminin, 2013 yılında %0,5 oranında azalacağı ve 2014 yılında %3,3 oranında artışla, 144 milyon tona ulaşması beklenmektedir.

2012 yılında %3,3 oranında artış gösteren BDT bölgesinin çelik tüketiminin, Ukrayna ve Kazakistan’daki daralmanın Rusya tarafından dengelenmesi sayesinde, 2013 yılında %2 oranında artışla, 57,6 milyon tona yükseleceği, 2014 yılında ise %3,8 oranında büyüyerek yaklaşık 60 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

2012 yılında, Arap Baharı’nın yaşandığı ülkelerdeki yeniden inşaat çalışmalarının katkısıyla %2,2 oranında artış gösteren MENA bölgesinin çelik tüketiminin, 2013 yılında %3,2 oranında artışla 65,2 milyon tona; 2014 yılında ise %7,1 oranında artışla, 70 milyon tona çıkması öngörülmektedir.