2013 Yılı Temmuz Ayı Gümrük İşlem Süreleri YayımlandıT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük İşlem Süreleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
I- 2013 yılı Temmuz ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.
Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Toplam % İlk yarım saat 2.209 13 81.473 97 130.645 75,54 214.327 78,46 İlk 4 saat 10.465 63 83.015 99 166.838 96,46 260.318 95,30 İlk 24 Saat 13.720 83 83.438 100 170.666 98,67 267.824 98,05 24 -48 saat 1.576 10 75 0 859 0,50 2.510 0,92 48 -72 saat 536 3 47 0 397 0,23 980 0,36 72 -96 saat 273 2 21 0 333 0,19 627 0,23 96 -120 saat 131 1 22 0 155 0,09 308 0,11 120 -168 saat 146 1 25 0 190 0,11 361 0,13 168 -240 saat 86 1 17 0 167 0,10 270 0,10 240 saat üstü 47 0 33 0 191 0,11 271 0,10 Toplam 16.515 100 83.678 100 172.958 100 273.151 100
Temmuz ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin, %78’inin işlemleri ilk yarım saatte, %95’inin işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
İşlem Süresi Toplam Beyanname Sayısı % İlk 1 Dakika 166.888 61,09 İlk 5 Dakika 180.348 66,03 İlk 10 Dakika 192.727 70,56 İlk 20 Dakika 205.571 75,26
Temmuz ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin %61’inin işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
II- 2013 yılı Temmuz ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Toplam % İlk yarım saat 356 0,71 31.146 36,83 4.968 2,92 36.470 11,96 İlk 8 saat 15.411 30,57 66.538 78,69 84.995 50,03 166.944 54,76 İlk 24 Saat 23.931 47,48 76.783 90,80 122.806 72,29 223.520 73,32 24 -48 saat 12.476 24,75 3.491 4,13 21.635 12,73 37.602 12,33 48 -72 saat 4.089 8,11 2.178 2,58 9.528 5,61 15.795 5,18 72 -96 saat 3.743 7,43 973 1,15 6.627 3,90 11.343 3,72 96 -120 saat 2.178 4,32 359 0,42 2.913 1,71 5.450 1,79 120 -168 saat 2.053 4,07 420 0,50 3.111 1,83 5.584 1,83 168 -240 saat 1.042 2,07 189 0,22 1.688 0,99 2.919 0,96 240 saat üstü 892 1,77 167 0,20 1.583 0,93 2.642 0,87 Toplam 50.404 100 84.560 100 169.891 100 304.855 100
Temmuz ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 55’inin işlemleri ilk sekiz saatte, %73’ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %47, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %72, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
İşlem Süresi Toplam Beyanname Sayısı % İlk 1 Dakika 8.635 2,83 İlk 5 Dakika 10.960 3,59 İlk 10 Dakika 17.326 5,68 İlk 20 Dakika 27.849 9,13

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

5 Ağustos 2013
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hükümet Meydanı No:2 Ulus-Ankara
Telefon: (0312) 306 89 81 Faks: (0312) 306 77 45

2013 Yılı Temmuz Ayı ​Gümrük İşlem Süreleri İçin Tıklayınız.