2013 yılı Sektörel Ticaret Heyetleri ( İMMİB)Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğince firmalarımızın ihracatın arttırılması, firmalar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması ve ilgili ülke elektrik, elektronik ve bilişim pazarında Türk elektrik-elektronik ve bilişim firmalarının bilinilirliğinin arttırılması amacıyla sektörel ticaret heyetleri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılında Nijerya’ya, 2012 yılında ise Almanya, Endonezya-Malezya ve Kenya-Tanzanya’ya yönelik olarak sektörel ticaret heyetleri düzenlenmiştir.

2013 yılında aşağıdaki tabloda belirtilen ülkelere yönelik olarak Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ÜLKE

HEYET TARİHİ

AVANS BEDELİ

SON BAŞVURU TARİHİ

FAS – CEZAYİR

11-16 Mart 2013

1000€

12 Ocak 2013

VİETNAM – TAYLAND

02-08 Haziran 2013

1000€

19 Şubat 2013

AVUSTRALYA-Y. ZELANDA

19-29 Temmuz 2013

1000€

19 Mayıs 2013

ŞİLİ – ARJANTİN

01-06 Eylül 2013

1000€

01 Temmuz 2013

ANGOLA – KAMERUN

20-26 Ekim 2013

1000€

20 Ağustos 2013

Birliğimizce yukarıda belirtilen ülkelere yönelik elektrik-elektronik ve bilişim sektörel ticaret heyeti organizasyonu ile ilgili olarak gerekli ön çalışmalara başlanmış olup; söz konusu heyet programı kapsamında ilgili ülke Büyükelçiliği Ticaret Müşavirlikleri yetkililerinin yanı sıra profesyonel eşleştirme firmaları ile çalışmalar yürütülerek potansiyel satın alıcılar ile söz konusu heyet katılımcısı firmalar arasında bire bir iş görüşmelerinin organize edilecektir.

Söz konusu Sektörel Ticaret Heyetleri “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” tebliği çerçevesinde % 50 oranında desteklenecek olup buna ilave olarak İstanbul Elektrik Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği tarafından %25 oranında ilave destek sağlanacaktır. Bu çerçevede, katılımcı firmalardan oluşan maliyetin sadece % 25’lik kısmı tahsil edilecek olup, paket program ücreti bilahare belirlenecek olup, avans olarak ödenen miktar düşülerek, ödenecek bakiye miktar katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Bu kapsamda, tablodaki Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörel Ticaret Heyeti programı veya programlarına katılmak isteyen firmaların, en geç tabloda belirtilen son başvuru tarihine kadar ekte yer alan başvuru ve ödeme formunu eksiksiz doldurarak her ülke için ayrı ayrı [email protected] mail adresine göndermeleri hususunda bilgilerini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Coşkun KIRLIOĞLU

Genel Sekreter V.

 

2012 Yılında Gerçekleştirilen Heyetlerimiz ve firma görüşleri:

Kenya – Tanzanya Ticaret Heyeti için tıklayınız

Endonezya – Malezya Ticaret Heyeti için tıklayınız

Almanya Ticaret Heyeti için tıklayınız

 

Bilgi İçin : Arda ARNAVUTOĞLU – Eyüp DABAN

Tel : 0212 454 0048 – 0212 454 01 37

E-mail : [email protected][email protected]

EK1: Taslak Program (Tıklayınız) (10 Sayfa)

EK2: Başvuru Formu (Tıklayınız) (1 Sayfa)

EK3: Ödeme Formu (Tıklayınız) (1 Sayfa)

EK4: Taahhütname (Tıklayınız) (1 Sayfa)