2013/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi ve 2012 yılı Kesin Mizan Bildiriminin verilme süresi uzatıldı.31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama.

 
Tarih 29/03/2013 
Sayı VUK – 62 / 2013- 07 / Form Ba ve Form Bs -17 
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 62 
 
Konusu : 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama. 
 
Tarihi : 29/ 03 / 2013 
 
Sayısı  : VUK – 62 / 2013- 07 / Form Ba ve Form Bs -17
 
İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi. 
 
1-   Giriş:
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Şubat dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimleri ile 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gelir vergisi mükellefleri tarafından verilen Kesin Mizan Bildirimlerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2-   Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:
Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 03 Nisan 2013 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.
Ayrıca, gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildiriminin verilme süresi 15 Nisan 2013 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.
3-   Sonuç:

Buna göre, 2013/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 03/04/2013 tarihi, 2012 yılı Kesin Mizan Bildiriminin verilme süresi 15/04/2013 tarihi saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.
 
 
                                                                                                                  Mehmet KİLCİ
                                                                                                             Gelir İdaresi Başkanı