2013 Finlandiya Ülke RaporuHelsinki Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan, Finlandiya’nın genel ekonomik durumu, Türkiye ile ekonomik/ticari ilişkileri ve Finlandiya ile iş yapmak isteyen firmalar için pratik bilgilerin yer aldığı Finlandiya ülke raporuna ulaşmak çin tıklayınız.