2013-9 TSE Genelgesi hk. (8536.69.90.00.11 (ev tipi fiş ve soket) gtipli ürün ile ilgili)2013-9 sayılı TSE Genelgesi için tıklayınız.

8536.69.90.00.11 gtipli ev tipi fiş ve soketler ile ilgilidir.