2013-8 TSE Genelgesi hk. (8413.81.00.00.00 ve 8413.70.29.90.00 gtipleri ile ilgili)2013-8 sayılı TSE Genelgesi için tıklayınız.

8413.81.00.00.00 ve 8413.70.29.90.00 gtipleri ile ilgilidir.