2013/5414 Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Beyanda Bulunmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar1 Kasım 2013  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28808 (Mükerrer)
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2013/5414
Ülkemiz tarafından 4 Kasım 2011 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve 13/7/2013 tarihli ve 6497 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”un beyanda bulunmak suretiyle onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/8/2013 tarihli ve 784034 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL
                                                                                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ
          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı
                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı
                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı
                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı
                                             N. AVCI                                                   M. GÜLER                                                 V. EROĞLU
                                  Millî Eğitim Bakanı                           Millî Savunma Bakanı V.                       Orman ve Su İşleri Bakanı
                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                   B. YILDIRIM
                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı