2013/5371 4458 SayılıGümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar8 Kasım 2013  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28815
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/5371
Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL
                                                                                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ
          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı
                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı
                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı
                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı
                                             N. AVCI                                                               M. GÜLER                                                 V. EROĞLU
                                  Millî Eğitim Bakanı                                       Millî Savunma Bakanı V.                       Orman ve Su İşleri Bakanı
                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                         B. YILDIRIM
                                                               Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı