2013/42 Türk Eximbank’ın Yeni Uygulamaları ve Kredileri Hk.TÜRK EXİMBANK’IN YENİ UYGULAMALARI

VE KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ

20 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen ortak bir basın bülteni ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından ihracatçılara yeni imkanlar sunan kararlar açıklanmıştır. İhracatçılar için faiz indirimine gdildiğinin beyan edildiği sözkonusu toplantıda bu faizlerin 21 Mayıs 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı açıklanmış, diğer yandan yeni krdedi-garanti fonu paketinin de Haziran ayında yürürlüğe gireceği müjdesi verilmiş olup sözkonusu toplantıda Eximbank’ın yeni ürünleri ile ihracata doğrudan ve dolaylı desteğin artırılacağı vurgulanmıştır.

Aktarılan bilgilere göre, yeni destekler arasında yurt dışından alacaklara verilen sigorta hizmetini yurt içinden de vermek yer almakta olup bu hizmeti yaygınlaştırmak için BDDK ve Merkez Bankasının dahil olduğu bir çalışma grubunun kurulmuş olduğu bildirilmiştir. Aynı toplantıda diğer bir yeni destek olarak Eximbank’ın ihracatçılara verdiği politik risk sigortası kapsamının genişleterek yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin de bu kapsama dahil edildiği belirtilmiştir.

Ayrıca marka satın almak veya marka oluşturmak için Eximbank’ın verdiği krediyi yaygınlaştırmak yönündeki çalışmaların arzu edildiği, bu faaliyetin de bir yatırım olarak kabul edilerek bu yöndeki desteğin yaygınlaştıracağı bilgileri verilmiştir.

Bütün bunlar önümüzdeki dönemde ihracatçılar için en önemli destek mekanizmanalarından biri olan Eximbank enstrümanlarının çeşitlendirilerek kapsamlarının genişletilmesi suretiyle sürdürüleceği ve ihracat artışına daha etkin bir şekilde katkıda bulunulacağını işaret etmektedir.

Türk Eximbank’ın ihracatçılara yönelik faiz indirimi de içeren destek paketinin açıklandığı ve Eximbank’tan sağlanacak finansman kredilerinde maliyetlerin düşürüldüğünün belirtildiği sözkonusu toplantıda ayrıntıların Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklandığı ana paket şu unsurları içeriyor:

21/05/2013 tarihinden itibaren geçerli uygulamalar:

· TL cinsi ihracat nakit kredilerinde faizler, 0.75 ile 2.25 puan arasında indirildi.

· İhracata yönelik işletme sermayesi ve yatırım kredilerinin faizi aşağıya çekildi.

2014 Haziran ayından itibaren geçerli olacak uygulamalar ise:

· Eximbank ihracatçılara yurtiçi alacaklar için de sigorta hizmeti verecek.

· Eximbank kaynaklı marka destek programı yaygınlaştırılacak.

· Hedef pazarlara yönelik alıcı kredilerin kapsamı genişletilecek.

· İhracatçı gibi yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine de ülke politik risk sigortası uygulanacak.

Bilindiği üzere, 2000 yılı sonrası ihracatta yaşanan hızlı artışla birlikte Eximbank ile ihracatçılar arasındaki işbirliğinde artış gözlenmiştir, ancak asıl nakti kredi artışı ve garanti sigorta kullanımı artışı son yıllarda yaşanmıştır. Şöyle ki; 2010 yılında nakti krediler toplamı 3.9 milyon dolarken, 2012 yılında yaklaşık 4 kat artarak 15.1 milyar dolara yükselmiştir. 2013 yılında ise 19 milyar dolarlık hedef ile 2010 yılının yaklaşık 5 katına çıkılması planlanmaktadır.

Aynı şekilde Eximbank garantili sigortalar da 2010 yılında 5 milyar dolar iken 2012 yılında 6.9 milyar dolara yükselmiştir. 2013 yılının hedefi ise 2010 yılının iki katından fazla ve 11 milyar dolar seviyesindedir. Son yıllardaki gelişmeler ve Eximbank nakti kredileri ve sigortalarındaki artışların ihracatçıların bu imkanların ile 2014 yılı hedefi olan 158 milyar dolar ihracata erişmede en önemli destek mekanizmalarından bir olacağı öngörülmektedir.

Türk Eximbank tarafından yapılan Orta ve Uzun Vadeli Kredi Programlarında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru (20.05.2013) ekte yer almaktadır.

Türk Eximbank tarafından yapılan *** Orta ve Uzun Vadeli Kredi Programlarında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru için tıklayınız.. 

 

Bilgilerini rica ederim.

DKİB