2013/18 sayılı Genelge ( Birkaç gtip nin yeniden belirlenmesi hk.) *Konu: 2000/25, 2000/50, 2001/8, 2009/67, 2010/42 sayılı genelgeler*2013/18 sayılı Genelge ( Birkaç gtip nin yeniden belirlenmesi hk.) *Konu: 2000/25, 2000/50, 2001/8, 2009/67, 2010/42 sayılı genelgeler*

2013/18 sayılı genelge ile, genelge konusunda yer alan ve  daha önce yayımlanan genelgelerde bulunan, bir takım gtipler yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu genelge için tıklayınız.