2013/16 sayılı Genelge hk.( 2000/47 ve 2001/24 sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırmıştır.)2013/16 sayılı Genelge ( 2000/47 ve 2001/24 sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırmıştır.)