2013/15 sayılı “Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti” konulu genelge2013/15 sayılı “Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti” konulu genelge için tıklayınız.