2013-13 ve 2013-14 sayılı Genelgeler (2000-37, 2001-7 ve 2009-101 sayılı Genelgeleri kaldırmışlardır.)2013-13 ve 2013-14 sayılı Genelgeler


2013-13 sayılı genelge için tıklayınız.
2013-14 sayılı genelge için tıklayınız.

 Söz konusu genelgeler aşağıdaki genelgeleri yürürlükten kaldırmıştır.

  1. 2000-37 sayılı genelge, “İkinci tahlil ücreti hakkında”
  2. 2001-7 sayılı genelge, “İkinci Tahlil masrafının tahsili”
  3. 2009-101 sayılı Genelge “Tahlil ücretinin Zıraat Bank Etimesgut Şb. Tasiş hesabına yatırılması ile beyanname tarih, sayı ve kalem numarasının belirtilmesi”