2013-1 Sayılı Personel Kimlik Kartlarına İlişkin GenelgeT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

 
Sayı  : 75686787-10.06.02/
Konu : Personel Kimlik Kartları
 

GENELGE 2013 /1

 
 

Bakanlığımız teşkilatında görevli personele ait kimlik kartları, Kurumsal Kimlik Kılavuzu kapsamında, kayıtlarımızda yer alan bilgiler çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.
 
Buna göre,
  1. Bakanlığımızda kadrolu, sözleşmeli veya işçi statüsünde istihdam edilen personele kimlik kartı verilir. Turnike geçişlerinde, yemekhane ve otopark girişlerinde kullanılması zorunludur. Vekaleten yürütülen unvan için kimlik kartı düzenlenmez.
  2. Kimlik kartı Ek-1 form ile ilgiliye imza karşılığında teslim edilerek, teslim tutanağının bir örneği Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
  3. Bakanlığımıza atanan personelin kimlik kartı görev yaptığı birimin talebi üzerine Personel Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenerek ilgili birime gönderilir.
  4. Kimlik bilgileri değişen veya Bakanlığımıza ataması yapılan personele ait bilgiler, görev yaptığı birimi tarafından Kimlik Kartı düzenlenmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yazı ile, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son altı ayiçinde çekilmiş, TCkimlik numarası ile “f_xxxxxxxxxxx” (örnek: f_1234…………………. ) şeklinde isimlendirilmiş 2,5X 3cm ebadında, JPEG formatında, 300 dpi (çözünürlükte) dijital fotoğrafınperkimlik@gtb.gov.tr e-posta adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekir.
  5. Bakanlığımızdan ayrılacak olan personel (emekli, istifa, başka kuruma nakil, vb.), kimlik kartını Ek-2 formu doldurarak görev yaptığı birime teslim eder. Personel Kimlik Kartını teslim etmeyenlere ayrılmasına ilişkin onay tebliğ edilmez ve ilişiği kesilmez.
  6. Eski kimlik kartları, Merkezde Personel Dairesi Başkanlığı, Taşra teşkilatında Ticaret İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri (Personel Müdürlüğü) tarafından Ek-3 form doldurularak imha edilir. Taşrada düzenlenen imha tutanaklarının (toplu olması halinde listenin) bir örneği Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
  7. Kimlik kartını çaldıran veya kaybeden personel, 15 gün içerisinde Ek-4 formu doldurarak görev yaptığı birimin yetkili makamına bildirmek ve yeni kimlik kartı istemekle, ilgili idare ise talebi Personel Dairesi Başkanlığına göndermekle yükümlüdür. Bu durumlarda dilekçe veya gazete ilanı gerekli değildir.

 
Personel Dairesi Başkanlığı, kaybedilen kimlikleri, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 06/09/2000 tarihli ve 15808 sayılı Genelgesine istinaden İçişleri Bakanlığına ve kimliğin kaybedildiği ilin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
 
8- 09.09.1993 tarihli 3357 sayılı, 10.10.2000 tarihli 34961 sayılı ve 30.01.2003 tarihli 1648 sayılı yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgilerinizi ve tüm personele tebliğ edilmesini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ
Müsteşar

 
EKLER (Ekleri İndirmek İçin Üzerlerine Tıklayınız. Dosyalar PDF Formatındadır) :
1-  Yeni Kimlik Kartı Teslim Tutanağı,
2-  Eski Kimlik Kartı Teslim Tutanağı,
3-  Eski Kimlik Kartı İmha Tutanağı,
4-  Kimlik Kartı Çalıntı / KayıpBildirim Formu.

 

DAĞITIM___________ :
Merkez Teşkilatı
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlükleri)