2012/12 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/2)2012/12 Sayılı Genelgenin Değişmeden önceki hali :

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.21.0.GGM.0.18.01.00-010.06.01
Konu   :Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti
586
 
 
GENELGE
(2012/12)
 
 
Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 387 nci maddenin besinci fıkrası uyarınca, muayene ile görevli memurlar tarafından eşyanın ayniyetini tespite yarayacak nitelikleri, varsa özel seri numaraları, ayırt edici özellikleri beyannameye kaydedilmekte ve yeniden ihraç sırasında eşyanın ilk giriş ayniyetine uygun olup olmadığı tespit edilerek, ihracat beyannamelerine ayniyetine uygun olduğu hakkında onaylı ve imzalı şerh verilmektedir.

Mezkur Yönetmeliğin 384 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387 nci maddesinin besinci fıkrası uyarınca ise, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkili kılınmıştır.

Risk yönetimi çalışmalarının temel hedefinin, gümrük kontrollerini riskli unsurlara yönlendirerek kontrollerin etkinliğinin arttırılması ve mevzuata uygun olarak işlemlerini gerçekleştiren yükümlülerin işlemlerinin hızlandırılması olduğu dikkate alınarak, Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387 nci maddenin besinci fıkrası kapsamında geçici ithal edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının ayniyet tespiti ve hat yönlendirmesi ile ilgili olarak Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahipleri için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında aşağıda belirtilen GTİP’lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

GTİP’ler
3923.10.00.00.00
3923.50.90.00.00
3923.90.00.00.00
4415.20.20.00.00
4415.20.90.00.00
4819.50.00.10.00
7310.10.00.10.00
7310.29.90.90.00
7326.20.00.00.00
7326.90.40.00.00
8411.11.00.10.00
8411.12.10.10.00
8411.12.30.10.00
8411.12.80.10.00
8802.20.00.20.00
8802.20.00.90.00
8802.30.00.20.00
8802.30.00.90.00
8802.40.00.10.00
8802.40.00.90.00
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz