2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel (Yatırım Teşvik)

Konu: 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hakkında
 

Duyuru Özeti:
26/07/2017 tarihli 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/1 Sayılı Tebliğ ile
Enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır.
Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı işletme veya aynı organize sanayi bölgesinde yer alması gerektiği şeklindeki kısıtlama genişletilerek bahse konu tesislerin aynı il sınırları içinde olmaları yeterli bulunmuştur.
Entegre hayvancılık yatırımlarına ilişkin maddelerde değişikliklere gidilmiştir.
Yatırım süresi içerisinde belge kapsamında destek unsurları uygulanmak suretiyle ithaline izin verilen makine-techizatın teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılması düzenlenmiştir.
Bir önceki düzenlemede gemi inşa yatırımlarında 18 ay süre ile Bakanlıkça karşılanan sigorta primi işveren hissesine ilişkin destekte süre başlangıcında yatırama başlama tarihi esas alınırken yeni düzenleme ile böyle bir şart konulmamıştır.  
Bir önceki düzenlemede ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan her bir makine ve teçhizat için fiyat bazında yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılacağı düzenlenmekle birlikte, yeni düzenlemede fiyata ilişkin herhangi bir şart konulmamış olup listelerde belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabileceği düzenlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.