2011/ 3 sayılı İhtisas Gümrüğü Uygulaması H.kT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 21558579-10.06.01

Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi

 

20/12/2013

GENELGE

(2013/52)

 

 

İlgi: 21/01/2011 tarihli, 2011/3 sayılı Genelge.

 

İlgi’de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 Ziya ALTUNYALDIZ

 Bakan a.

 Müsteşar

 

 

 

 

DAĞITIM :

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri