2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve EsaslarıYURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

 

Genel Esaslar
MADDE 5 (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerce gerçekleştirilen ihracata yönelik yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;
a) Ulaşım:

  • Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri,
  • Günlük 50 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri,

(Örnek: Bir şirket günlük 30$ araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21$; 100$ araç kiralama harcaması yapıyorsa 50$ tutarında destek alır)
b) Konaklama:

  • Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla otel konaklama (oda + kahvaltı) gideri

(Örnek: Bir kişi günlük 200$ otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140$; 250$ otel harcaması yapıyorsa 150$ tutarında destek alır)
destek kapsamındadır.
(3) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. 10 (on) günlük süre, araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar.
Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında Türkiye’den çıkılmalı ve Türkiye’ye dönüş yapılmalıdır.
(4) 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde, seyahat süresinin 20 günü aşmaması kaydıyla, ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’den gidişe ve Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenir. 20 günü aşan yurt dışı pazar araştırması gezisi değerlendirilmeye alınmaz.
(5) Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için araştırma yapılan ülkede yerleşik birbirinden farklı en az 1 (bir) kurum/kuruluş veya şirket ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk (seyahat başlangıç ve bitiş günü ) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama ve araç kiralama giderleri desteklenmez.
(6) Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan ulaşım araçlarına ilişkin giderler desteklenmez.
(7) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir. Üçten fazla ülkeye gidilmesi durumunda ilk üç ülkeye ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri ile Türkiye’den gidişe ve Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenir.
(8) Yurt dışı pazar araştırması süresince görüşme yapılmayan ülkeye gidilmesi durumunda o ülkeye geçişte kullanılan ulaşım araçlarına ilişkin giderler ve o ülkede gerçekleştirilen konaklamaya ilişkin giderler desteklenmez.
(9) Türkiye’den görüşme yapılmayan ülkeye gidişe ve/veya görüşme yapılmayan ülkeden Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenmez.
(10) Görüşme yapılmayan ülkeden/şehirden görüşme yapılacak ülke/şehire gidilmesi durumunda ilgili ulaşım giderleri desteklenir.
(11) Aşağıda sayılan faaliyetler Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında desteklenmez:
a) İhracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler,
b) Resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar,
c) Beş ve üzeri sayıda firmanın birlikte gerçekleştirdiği grup seyahatleri.

Destek Ödeme Başvurusu
MADDE 6 (1) Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin destek başvurularını EK A’da (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapması gerekir.
(2) Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Bakanlığın EK-E’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.

Genelgenin tamamı için tıklayınız.