2010/6 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Tebliği – Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)İhracatçı Birliklerinin yayımladığı sirkülerde;

“2010/6 sayılı Tebliğ Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları’nda yapılan değişiklikle; İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılan/yapılacak tüm destek başvurularınızın işleme alınabilmesi için PTT’den almış olduğunuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizin, ekte bir örneği yer alan Taahhütname (Ek-11) ile Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerektiği” belirtilmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Sirküler Tarih/No: 22.09.2015/699

Sayı

: DVLYRD/8080

İstanbul,22.09.2015

ÖNEMLİ
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,
2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları’nda yapılan değişiklikle;
“7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının, 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için, 31.12.2015 tarihinden sonra,kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini bu Genelgenin ekinde yer alan taahhütnameyi (Ek 11) vermek suretiyle İBGS’ye/Bakanlığa bildirmeleri ve eksiklik bildirimlerinin bu adrese yapılması zorunludur. 

31.12.2015 tarihinden sonra bu yükümlülüğü altı aylık müracaat süresi içerisinde yerine getirmeyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının dosyası işlemden kaldırılır.
hükmü getirilmiştir.

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri, PTT Merkez Müdürlüklerinden alınabilmekte olup, başvuru için detaylı bilgi/belgeye,http://pttkep.gov.tr/basvuru.php linkinden ulaşabilirsiniz.

Bu itibarla, 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında Genel Sekreterliğimize yapılan/yapılacak tüm destek başvurularınızın işleme alınabilmesi için PTT’den almış olduğunuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizin, ekte bir örneği yer alan Taahhütname (Ek-11) ile Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi


 
EK: Taahhütname örneği (Ek-11)

EK11_Taahhutname.docx

http://www.iib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B9bda23e2-e3a5-42ea-8b7d-7d481d4dfe74%7D/Files/EK11_Taahhutname.docx