2010/6 sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılmasına Dair GenelgeTekstil, konfeksiyon ve deri sektöründe, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-ı maddesi uyarınca Gümrük Müdürlüklerince düzenlenecek dahilde işleme izinleri kapsamı işleme faaliyetlerinde uygulanacak fire ve ikincil işlem görmüş ürün oranlarına açıklık getirilmesini teminen, 2010/6 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 09.10.2015 tarihli ve 2015/21 sayılı Genelge Hk.

ESKİ : 2010/6 sayılı genelgenin 5.maddesinin son paragrafı:

5– Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektörü ile ilgili olarak, anılan Tebliğ’in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması işlemi ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması için % 3 fire uygulanır, diğer işlemler için fire uygulanmaz.

YENİ: 2010/6 sayılı genelgenin 5. Maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

 

Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe, anılan Tebliğ’in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması faaliyetlerinde azami %3 fire uygulanır, diğer işlemler için fire uygulanmaz. Ancak, deri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe mezkur Tebliğin 14/1-ı maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde, Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen İhracat: 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 8 ve 9 uncu maddelerinde (hammadde-mamul ürün için) belirlenen fire ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin azami/asgari oranlar dikkate alınır. “

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

                                                                  T.C.
                                                 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                                                   Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 41208501/010.06
Konu : 2010/6 sayılı Genelge’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Genelge
                                                               GENELGE
                                                              (2015/21)
İlgi : 11.02.2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge’nin 5 inci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“-Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe, anılan Tebliğ’in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması faaliyetlerinde azami %3 fire uygulanır, diğer işlemler için fire uygulanmaz. Ancak, deri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe mezkur Tebliğin 14/1-ı maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde, Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen İhracat: 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 8 ve 9 uncu maddelerinde (hammadde-mamul ürün için) belirlenen fire ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin azami/asgari oranlar dikkate alınır. “
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cemal DERELİ
Bakan a.
Müsteşar V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri