2005/9 sayılı Tebliğ kapsamında Gözetime tabi 8546.90.10.10 gtip lu Plastikten elektrik izolatörlerinin ithalinde YENİ gözetim miktarları 13.06.20162005/9 sayılı Tebliğ kapsamında Gözetime tabi 8546.90.10.10 GTİP’lu Plastikten elektrik izolatörlerinin ithalinde YENİ gözetim miktarları 13.06.2016 tarihinde (BUGÜN) yürürlüğe giriyor.
13.06.2016 tarihinden itibaren (Bugün) geçerli olmak üzere, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2005-09 gereğince; yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ÜLKE AYRIMI yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması başlatılmıştır. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 1000 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
        2012/3 Genelgede; yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlar ve ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt ederse Gözetim Belgesi aranmayacaktır.

 
13.06.2016 tarihinde yürürlüğe giren Birim Gümrük Kıymetleri :

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Brüt Kg)

8546.20.00.00.11

Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler

5

8546.20.00.00.12

Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 170 kV.yı geçmeyenler

5

8546.20.00.00.13

Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler

5

8546.90.10.10.11

Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.12

Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.13

Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler

10

 

13.06.2016 tarihinden önceki değerleri:

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

8546.20.00.00.00

Seramikten olanlar

5.000

*Ton: Brüt ağırlık