2000/51,2002/21 ve 2009/27 Sayılı Genelgeler konulu 2013-9 saylı Genelge hk.(22.04.2013)2000/51,2002/21 ve 2009/27 Sayılı Genelgeler konulu 2013-9 saylı Genelge hk.(22.04.2013)

Genelge için aşağıdaki internet adresini kullanınız.

http://www.gtb.gov.tr/assets/content/GGM_Mevzuat/Genelge/2013/2013-9%20say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge.pdf