2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

2 seri no.lu Tahsilat İşlemleri Tebliğinde değişliklik yapılmasına ilişkin Tebliğ 17/02/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile söz konusu Tebliğ’i Geri verilecek verginin muaccel hale gelen borçtan mahsup edilmesi” başlıklı 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.

(4) Yükümlü tarafından borç durumunu gösteren belge talebinde bulunulması halinde bu talep, belge talebinin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır.”
 
 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.