2 – 9 Ekim 2017 Haftası Mevzuat DeğişiklikleriKonu: 2 – 9 Ekim 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Duyuru Özeti:

1) Romanya Hükümeti ile Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transitinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokol Onaylandı
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti arasında “Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transitinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokol” ün onaylanmasına ilişkin Karar 02/10/2017 tarihli 30198 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
2) 2017 Yılı Ağustos Ayına İlişkin Yatırım Teşvik Belgeleri Yayımlandı
 
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve 01/08/2017 – 31/08/2017 tarihleri arasında düzenlenen veya iptal edilen Yatırm Teşvik Belgelerini  listeler halinde gösteren Tebliğler 03/10/2017 tarihli 30199 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanmıştır.
 
Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri listesineulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri listesineulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
3) İran Menşeli Eşya İthalarında Konsolosluk Onaylı Fatura Zorunluluğunun Kaldırılması Kararlaştırıldı
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ, İran’a gerçekleştirilen ziyaret sonrasında resmi twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları himayesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İran Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında Gümrük alanında ikili işbirliği mutabakatzaptının imzalandığını,
 
Yapılan işbirliği ile gümrük kapılarında mesai saatlerinin uyumlaştırılması, kaçakçılıkla mücadelede ve Bakanlığın öncülüğünde yürütülen İpekyolu girişiminde işbirliğinin arttırılması ve ikili ticarette menşe belgelerinde konsolosluk onayının kaldırılmasının kararlaştırıldığını, duyurmuştur.
 
Konuyla ilgili duyuruya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
4) Tır Elektronik Ön Beyan Sorgulama ve Varış Bildirimi İşlemlerine İlişkin Düzenleme
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 28088433 sayılı dağıtımlı yazısı ile ; TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR Transit Takip Programında çeşitli güncellemeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle Programın özelliklerine  dair detaylı açıklamalar getirmiş ve teknik düzenlemelerin 25.09.2017 tarihi itibarıyla tüm gümrük idarelerinde devreye alınacağını duyurmuştur.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
5) Orta Vadeli Mali Planın Kabulü
 
2018 – 2020 Orta Vadeli Mali Planın kabulune ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 2017/32 sayılı Kararı 05/10/2017 tarihli 30201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
6) 2018 Yılı İthalat Rejimi Kararı Çalışmalarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
 
İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.
 
2018 yılına ilişkin, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınmaktadır.
 
Bahse konu çalışmaları düzenleyen 2017/2 sayılı Tebliğ 06/10/2017 tarihli 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
7) Türkiye – AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına KapsamındakiGümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın (IPA II Çerçeve Anlaşması) gümrük işlemleri ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği 07/10/2017 tarihli 30203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.