19 Temmuz 2013 Tarihli ve 28712 Sayılı Resmî Gazete19 Temmuz 2013 Tarihli ve 28712 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

  Başbakan Yardımcısı Ali BABACANa, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEKin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAYa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

  Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği

  Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

  Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

  Cıvatalar-Genel Kaldırma Amaçlı, Dövme Çelikten, Halka Başlı-Kalite Sınıfı 4 ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 3266) (No: MSG-MS-2013/16)

  INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)

  Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/13)

  Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) (No: MSG-MS-2013/15)

  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 4460-8 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/7/2013 tarihli ve 28711 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ankara Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitelerine Ait Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığına Ait Tebliğ yayımlanmıştır.