19.03.2013 tarih ve 28592 sayılı Resmi Gazete içeriğiLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

19.03.2013 tarih ve 28592 sayılı Resmi Gazete içeriği

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/26)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2013/5)nin ek-2sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki 28.09 satırı kaldırılmış ve aynı listeye 25.0828.01 ile 83.09satırlarından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.

        Bu değişiklikle; aşağıdaki gtipler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygunluk yazısı düzenlenecek ürünler kapsamına alınmış ve gtip düzenlenmesi yapılmış oldu.

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

2809.10.00.00.00

Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

2809.20.00.00.11

Hipofosforik asit (H4 P2O6)

2809.20.00.00.12

Meta fosforik asitler

2809.20.00.00.14

Piro fosforik asitler

2809.20.00.00.15

Polifosforik asitler

2809.20.00.00.16

Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Gıda sanayiinde kullanılanlar

2809.20.00.00.17

Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Diğerleri (yalnız yem sanayiinde kullanılanlar)

8481.80.99.00.19

Diğerleri

 

Ayrıca ilgili tebliğe bir geçici madde eklenerek, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince sunulmuş olan ürünlerin ithalinde ek-2’de yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki“2519.90.10.00.11” ile “8481.80.99.00.19” GTİP’li ürünlere istisna getirilmiş ve kapsam dışı bırakılmışlardır.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz