180 Gün Vadeli Reeskont Kredilerine İlişkin Duyuru180 Gün Vadeli Reeskont Kredilerine İlişkin Duyuru

180 Gün Vadeli Reeskont Kredilerine İlişkin Duyuru (27/06/2013)Bilindiği üzere, Reeskont Kredisi kapsamında kredi kullandırımı vadesine 120 gün kalan bonoların TCMB reeskontuna götürülerek iskonto edilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. 180 gün vadeli Reeskont Kredi taleplerinin ise ilk iki ayı Bankamız kaynaklarından karşılanarak yürütülmektedir.

Ancak, 180 gün vadeli Reeskont Kredilerine ilişkin taleplerin beklenenden daha hızlı bir şekilde artmasının Bankamız kaynak yapısı üzerindeki etkisine bağlı olarak; 180 gün vadeli kredi taleplerinin ilk 4 ayının Merkez Bankası kaynağından, son iki ayının ise Bankamız kaynaklarından karşılanmasına ve teminat yapısının bu duruma göre değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Bundan böyle 180 gün vadeli Döviz/ TL kredi taleplerinin değerlendirilmesi; 120 gün vadeli avalli bono ile birlikte kalan 60 gün için 2. avalli bono (veya teminat mektubu) getirilmesi ile mümkün olacaktır.