18 – 24 Eylül 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 18 – 24 Eylül 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Duyuru Özeti:

Karayolu taşımacığı konuları üzerine istatistiki bilgi teatisi, profesyonel sürücüler için vize kolaylığı, eşya taşımacılığı ve diğer konular başlıkları altında gerçekleşen müzakereleri kapsayan Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nünonaylanması 18/09/2017 tarihli 30184 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 
•Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27916412 sayılı dağıtımlı yazısında; antrepo açılış izni aşamasında uygulanacak yeni şartlar sıralanmış olup, Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikten önce antrepo açma ve işletme izni verilmiş olan antrepoların, yeni düzenlemede sayılan bilgi ve belgelere (antreponun tipi ve özelliği dikkate alınarak) sahip olması gerektiğinin, antrepo işleticilerine bildirilerek 2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak denetimlere kadar eksikliklerin giderilmesi talimatlandırılmıştır. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
•19/09/2017 tarihli 30185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile; 2004/12 sayılı İhracat Tebliği kapsamında ““Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler listesine Aselsan Elektronik Sanayi ve Tic A.Ş.eklenmiştir. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
•19/09/2017 tarihli 30185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde iki ülke arasında ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünün konumunun ve üzerinden geçecek sınır hattının belirlenmesine ilişkin Protokolün onaylanması kararlaştırılmıştır. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

•20/09/2017 tarihli 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile; 2017/10051sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmış olup, serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemenin döviz veya Türk Lirası ile yapılabileceği kararlaştırılmıştır. 
 
Yürürlükten kaldırılan düzenlemeye göre; serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticaret haricindeki faaliyetlere ilişkin tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılması zorunluluğu varken yeni düzenlemede bu zorunluluk kaldırılmıştır. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
•Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü52856264 sayılı dağıtımlı yazılarında; Mavi hat yetkisi askıya alınan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge kapsamında sahip oldukları diğer kolaylıklardan yararlanabilmelerini teminen Mavi Hat ve BS Takip programında “Mavi Askı” isimli bir profil oluşturulduğu, mavi hat yetkisi askıya alınan firmaların anılan profile kaydının yapılması gerektiği bildirilmiştir. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
•22/09/2017 tarihli 30188 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca hazırlananve  DİİB, HİİB ve Yurt İçi Teslim Belgeleri Listeler halinde gösteren 5 farklı Tebliğ yayınlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

•23/09/2017 tarihli 301890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10 sayılı Tebliğ ile; 9617.00.00.00.11 ve 9617.00.00.00.19 GTİP’inde sınıflandırılan “Vakumlu Şişeler ve Kapakları” tanımlı eşyalar için 15 ABD Doları/KG birim kıymetin altında olanlarının ithalatında  ileriye yönelik olarak  yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
•23/09/2017 tarihli 301890 sayılı Resmi Gazete’de; bazı “Kaju, Badem ve Ceviz” cinsi eşyalara uygulanacak gözetim uygulaması hakkındaki Tebliğ yayımlanmıştır. Değişiklikten önceki listede yer almayan “Kaju Cevizi” tanımlı eşyalar listeye eklenmiş, bunun yanı sıra önceki listede yer alan gözetim kıymetlerine ilişkin birim kıymetlerde artışlar yapılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
•23/09/2017 tarihli 301890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesine” yapılan ekleme ile 4202 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyalar bu kapsama alınmıştır. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.