18.07.2013 tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete içeriği: Yem katkı maddeleri ve premikslerin onaylanması,denetimi, etiketlenmesi, piyasaya arzı…18.07.2013 tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1-Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmeliğin amacı, insan sağlığının, hayvan sağlığı ve refahının, çevrenin, kullanıcı ve tüketicilerin yem katkı maddeleri ile ilgili çıkarlarının en üst düzeyde korunmasını sağlamak için, piyasaya sürülecek ve kullanılacak olan yem katkı maddelerinin onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar ile yem katkı maddeleri ve premikslerin denetimi ve etiketlenmesine dair kuralları belirlemektir. 

Bir yem katkı maddesi ya da premiksin, ambalajı ya da kabı üzerinde yönetmelikle belirlenen bir takım bilgilerin açık, kolay okunabilen, kalıcı şekilde ve Türkçe olarak etiketlenmesi ithalatçının da sorumluluğunda olduğundan,bahse konu yönetmelik, bu tarz ürünlerin ithalatını yapan firmaları ilgilendirmektedir.

Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.