17 Temmuz 2013 Tarihli ve 28710 Sayılı Resmî Gazete Fihristi17 Temmuz 2013 Tarihli ve 28710 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—   İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2013/2)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/33)

—   Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2013/34)

—   Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (No: 2013/35)

—   Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/22)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/36)

—   Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/23)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/37)

—   Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 10)

—   Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11)

—   Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 12)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/5, K: 2013/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/11, K: 2013/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/36, K: 2013/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/17, K: 2013/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/34, K: 2013/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2013/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/3, K: 2013/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/64, K: 2013/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/51, K: 2013/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/4, K: 2013/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/57, K: 2013/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri