16.03.2013-28589 ve 17.03.2013-28590 tarih ve sayılı Resmi Gazete içerikleriLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete içeriği
ve
17.03.2013 tarih ve 28590 sayılı Resmi Gazete içeriği
 
 
16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete içeriği
1- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
       Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
GTİP
Eşyanın Tanımı
Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg)
4418.20.10.00.00
Bu Fasılın 2 numaralı ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (Yalnız MDF ve Ahşap Kapılar)
2
4418.20.50.00.00
İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (Yalnız MDF ve Ahşap Kapılar)
2
4418.20.80.00.00
Diğer ağaçlardan olanlar (Yalnız MDF ve Ahşap Kapılar)
2
Tebliğin tam metni için tıklayınız.
Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.
 
 
2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
       Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Ton*)
0902.10.00.00.00
Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’yi geçmeyen hazır   ambalajlarda)
4.550 (1)
0902.20.00.00.00
Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)
2.500
0902.30.00.00.00
Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay  (3 kg’yigeçmeyen hazır ambalajlarda)
4.550 (1)
0902.40.00.00.00
Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente   edilmiş diğer çaylar
2.500
0903.00.00.00.00
Paraguay çayı (maté)
3.000
Ton: Brüt Ağırlık
(1) Süzen poşet çaylar için 7.800 $/Ton uygulanır.
Tebliğin tam metni için tıklayınız.
Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.
 
 
 
 
17.03.2013 tarih ve 28590 sayılı Resmi Gazete içeriği
 
1- 2013/4391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Karar ile, Türkiye ile Yemen arasındaki vize şartı, resmi olarak kalkmış oldu.
Kararın tam metni için tıklayınız.
 
 
 
2- 2013/4348  Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3/2012 ve 4/2012 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararlarına Katılmamız Hakkında Karar 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
       Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin ekinde değişiklik yapılmasına dair ilişik 3/2012 ve 4/2012 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi kararlarına katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 13/2/2013 tarihli ve 8483305 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kararın tam metni için tıklayınız.
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz