14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete içeriği:Tarife-Sınıflandırma Kararları-GGT-1514.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1-Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını kapsamaktadır. 

Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir. Bu nedenle, ürünlerimizden bu sınıflandırma kararlarına giren gtipler var mı diye kontrol etmemiz lehimize olacaktır.

Tebliğ yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ve sınıflandırılan ürün gtipleri için tıklayınız.