14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete içeriğiResmi Gazete: 14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazete içeriği


1-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar-2012/4627

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar ile, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Yapılan revizyonlar başlık itibariyle şöyledir.

a) 1.madde ile; 39 la başlayan tablodaki gtipli ürünlerde, telafi edici vergi durumu söz konusu olduğunda vergi oranları konusu, dipnotlarla düzenlenmiştir.

b) 2. madde ile; 7211.23.30.00.11 gtip si daha evvelinde gümrük vergisinden muaf bir tarife durumundayken, bugün itibariyle gtip ye %10 vergi getirilmiştir.

c)3. madde ile de; 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olup, gtipsel manada bir değişiklik olmayıp, madde isimlerinde çok küçük bir değişiklik söz konusudur.

Kararın tam metni için tıklayınız.

 

 


2- 2012-2013 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın % 38 Oranında Artırılması Hakkında Karar-2012/4651

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın konusu, 2012-2013 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker Kurulu tarafından 244.400 ton olarak belirlenen kotanın % 38 oranında artırılmasıdır. 244.400 tonluk kotanın önceki haline ait paylaşım aşağıdaki gibiydi.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER ŞİRKETLERİNE TAHSİS EDİLEN KOTALAR

Kararın tam metni için tıklayınız.