13.08.2013 tarih ve 28734 sayılı Resmi Gazete içeriği: Hava Ulaş. kolaylaştırma, Çay kahve makinesi gözetim, Pazar arabası gözetim



13.08.2013 tarih ve 28734 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK) 

2. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

3. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)


1- Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK) 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmeliğin amacı; sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında hava ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak amacı ile uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve havaalanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında hava ulaşımını kolaylaştırma kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak için genel esasları belirlemektir.

HANKOK adı verilen  Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi kurulması öngörülmektedir. Bundan böyle, bu sektörle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri noktasında bu komitenin büyük etkisi olacaktır.

Yönetmelikte ayrıca aşağıdaki bölümlere de yer verilmektedir.

– Hava Aracı, Yolcu, Mürettebat, Bagaj, Kargo, Posta, Yedek Parça ve Ekipmanın Giriş ve Çıkışı

– Hareket Kabiliyeti Kısıtlı,  Kabul Edilmeyen ve Kural Dışı Yolcular

– Vize İşlemleri ve Seyahat Belgeleri, Havaalanı Tesisleri ve Trafik Hizmetleri

Yönetmelik, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, daha evvel “Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar”şeklinde bir ifade ile, bu eşyaların ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanan gözetim uygulamasında, “Yalnız kahve yapmaya mahsus cihazlar” ve “Yalnız çay yapmaya mahsus cihazlar” şeklinde ayrıma gidilmiş, gözetim tutarı yükseltilmiş ve iki eşya için ayrı ayrı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

3- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğaşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. 

Tebliğ, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.