1209 Tarife Pozisyonunda Yer Alan “Fiğ Tohumu” Tanımlı Eşyanın Yem Amaçlı Olması Durumunda Nasıl Sınıflandırılması Gerektiği Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım 

Konu: 1209 Tarife Pozisyonunda Yer Alan “Fiğ Tohumu” Tanımlı Eşyanın Yem Amaçlı Olması Durumunda Nasıl Sınıflandırılması Gerektiği Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

12.09 tarife pozisyonunda ismen yer alan "fiğ tohumları"nın, yem amaçlı olması durumunda 12.14 tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı hususunda tereddütler yaşanması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 29678300 sayılı dağıtımlı yazı ile konuya açıklık getirmiştir. 

 

“Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar” ibaresinin TGTC’nin 12.09 pozisyonunda yer almakta olduğu, “fiğ tohumları” ve “Yem Bitkileri Tohumları” başlığı altında da bupozisyonunda ismen geçmekte olduğu, 

 

TGTC’de 12 nci faslın 3 nolu notuna göre ise; “fiğ tohumlarının” ekilmeye mahsus tohumlar olarak kabul edildiği, dolayısıyla,  fiğ tohumlarının kullanım yeri ve amacına bakılmaksızın ekilmeye mahsus tohum olarak 12.09 tarife pozisyonunda yer almakta olduğu, 

 

12.14 pozisyonuna ilişin açıklama notlarında geçen ibarelerin kapsamının bitki formı ile sınırılı olduğu, bu durumda fiğ tohumunun kullanım amacına bakılmaksızın 12.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği bildirilmiştir.

  

Konu ile ilgili düzenlemeye  ulaşmak  için  TIKLAYINIZ.