1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’inde Yer Alan “Ayçiçeği Tohumu” Cinsi Eşyanın Gümrük Vergisi Oranlarında Geçici Olarak Değişiklik Yapılması



 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım
 

Konu: 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’inde Yer Alan “Ayçiçeği Tohumu” Cinsi Eşyanın Gümrük Vergisi Oranlarında Geçici Olarak Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’inde yer alan “Ayçiçeği Tohumu” cinsi eşyanın (Tohumluk olmayanlar ile çerezlik olmayanlar- diğerleri ) gümrük vergileri 31.01.2020 tarihine kadar(bu tarih dahil) %20 olarak uygulanacaktır.

   –    Söz konusu eşya için genel olarak uygulanmakta olan oran %13’tür.

  –  Bosna Hersek menşeli ürünler için halihazırda %0 olarak uygulanmakta olan gümrük vergisi uygulaması devam edecek olup, Singapur menşeli ürünler içinde özel oranlar belirlenmiştir.

  –  Karara eklenen geçici madde ile 25.07.2019 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 25.07.2019 tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net