12 inci ve 15 inci Fasılda Yer Alan Bazı Eşyalara İlişkin Gözetim Uygulaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 12 inci ve 15 inci Fasılda Yer Alan Bazı Eşyalara İlişkin Gözetim Uygulaması Hakkında

Duyuru Özeti:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tabloda yer alan eşyaların gözetim kıymetlerinde değişiklik yapan Tebliğ 11/11/2017 tarihli 30237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile bazı eşyalar için belirlenmiş gözetim kıymetleri azaltılmış olup, bir önceki Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

Bir Önceki Tebliğ Eki Tablo

G.T.İ.P.
 

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

1204.00.90.00.00

Diğerleri

1.200

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1.050

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1.050

1206.00.91.00.19

Diğerleri

570

Top of Form
1206.00.99.00.19
Bottom of Form

Diğerleri

570 (1)

1207.60.00.00.00

Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

675

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

1.000

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.150

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

1.250

 
Yeni Tebliğ Eki Tablo

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymet (ABD Doları/Ton*)

1204.00.90.00.00

Diğerleri

1.200

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1.000

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1.000

1206.00.91.00.19

Diğerleri

400

1206.00.99.00.19

Diğerleri

400 (1)

1207.60.00.00.00

Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

600

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

850

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.000

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

1.100

 
 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.