12.03.2013 Tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de çıkan değişikliklerin özeti.Genel manada bugünkü resmi gazete de (12.03.2013-28585) çıkan değişikliklere bakacak olursak; temizlik ve hijyene dayalı ürünlerle ilgili tebliğlerde revizyon yapıldığı göreceğiz. Hemen hemen tamamında aşağıdaki ana başlıklarda düzenlemeye gidilmiştir.
1- Tebliğlerde geçen “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk sağlık müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
2- Kurum olarak ise; “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ibaresi eklenmiş ve bakanlığın bir kısım yetkilerinin bu kurum üzerinden yapılacağı böylece hükme bağlanmıştır.
3- Tebliğ yukarıdaki değişikliklere göre yeniden kelime bazında revizyondan geçirilmiştir. Örneğin; “Bakanlığa”ibareleri “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibareleri “Kurumca” şeklinde, “Bakanlığın” ibareleri “Kurumun” şeklinde,“Bakanlık” ibareleri “Kurum” şeklinde gibi değiştirilmiştir.
4- Tebliğlerde yapılan değişiklikler, yayım tarihleri olan bugün itibariyle itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İstifadelerinize sunulur.

SUBAŞI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.