105 Seri No.lu Gümrük İşlemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 105 Seri No.lu Gümrük İşlemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Tekstil ve giyim eşyalarının işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirleyen 105 seri no.lu Gümrük İşlemleri Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 150 seri no.lu Tebliğ, 02/05/2018 tarihli 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğin “Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir önceki Tebliğ eki listede yer almayan Ambarlı, Malatya, Muratbey ve Tekirdağ gümrük müdürlükleri bu düzenleme ile listeye dahil edilmiştir. 

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ibare altıncı fıkra olarak düzenlenmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla daha önceki düzenlemede yer alan ve aşağıda yer verilen altıncı fıkra yürülükten kaldırılmıştır. 

(6) Deniz yolu ile gelen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin geldiği gümrük idaresi tarafından yapılır.

Bir önceki Tebliğin 6 ncı maddesinde Onaylanmış Kişi Statü sahibi firmalara yapılan atıf Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmalar olarak değişitirilmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.